Trang chủ Tags Đà Nẵng và Phú Quốc. Công ty Cổ phần Vinpearl đã đưa ra thông báo đóng cửa 7 khách sạn để duy tu và bảo trì trong giai đoạn thấp điểm cũng như do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể

Tag: Đà Nẵng và Phú Quốc. Công ty Cổ phần Vinpearl đã đưa ra thông báo đóng cửa 7 khách sạn để duy tu và bảo trì trong giai đoạn thấp điểm cũng như do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể

Xem Nhiều