alt

– Trong đó, kiểm kê chi tiết các loại đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành thị số 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Theo đó, Thủ tướng cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên phạm vi cả nước, nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 – 2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030, tầm đến năm 2045.

Tổng kiểm kê đất đai trên toàn quốc
Tổng kiểm kê đất đai trên toàn quốc ngày 1/8/2019 (Ảnh minh hoạ).

Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất gồm: diện tích các loại đất; diện tích các loại đối tượng đang sử dụng đất, đối tượng đang quản lý, trong đó, kiểm kê chi tiết các loại đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Diện tích đất ngập nước, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học…

Cùng với đó là tình hình sử dụng đất do nhà nước, cổ phần hóa quản lý sử dụng; đất do các ban quản lý rừng và các sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng; đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích ; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành thực hiện kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh để thống nhất số liệu vụ yêu cầu tổng hợp kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của từng địa , đồng thời gửi báo

Theo vietnamnet.vn